Welkom bij de R.K. Parochie St. Jan de Evangelist

 

Onderhoud website en e-mail Parochie Breezand

Binnnenkort wordt de website van onze parochie naar een andere provider verhuisd. Achter de schermen wordt hier momenteel hard aan gewerkt. Waarschijnlijk merkt u niets van deze verhuizing. Echter kan een dergelijke operatie gepaard gaan met (tijdelijke) onderbreking van de website en/of e-mail.

Verzendt u binnenkort een e-mail en heeft u niet (tijdig) een reactie mogen ontvangen? Dan is het bericht tijdens het proces mogelijk zoek geraakt. U kunt dan het beste het bericht nogmaals verzenden.

De website van onze parochie is ook bereikbaar via www.parochiebreezand.nl. U kunt naar dit domein op dit moment geen e-mailberichten sturen. Onze Facebookpagina blijft uiteraard ook altijd beschikbaar.

De verhuizing zal waarschijnlijk medio december zijn afgerond. Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder (SEGSO) via website@sintjanbreezand.nl

Speciale Jongerenviering voor de regio

Zondag 10 december a.s. is in de Petrus en Pauluskerk in Den Helder een speciale viering voor jongeren uit onze regio. Een groot aantal jongeren heeft al per e-mail een uitnodiging ontvangen, maar natuurlijk zijn tijdens deze viering ook familieleden, vrienden, medeparochianen en andere belangstellenden van harte welkom.

Na de viering is er koffie en thee en voor de jeugd is er fris met iets lekkers. Aanvang van de viering is 10:00 uur. De Petrus en Pauluskerk is aan de Kerkgracht 54 in Den Helder.

PCI bezoekt “Gasterij in de Boomgaard”, goed doel diaconaal weekend

Op 4 november is het Diaconaal Weekend in onze kerk. Elk jaar willen wij een goed doel financieel ondersteunen van de opbrengst van de collecte. Dit jaar hebben wij gekozen voor de stichting “Gasterij in de Boomgaard” in Sint Maarten.

Dinsdag 24 oktober mochten wij, PCI Trinitas, even op bezoek bij “Gasterij in de Boomgaard”. We werden hartelijk verwelkomt door Gon met koffie en mooie anekdotes over hun bijzondere werk. Jos en Gon zijn twee bevlogen mensen met een hart van goud. Vol passie en overgave geven zij het mooiste aan mensen die dat nodig hebben; “een warm welkom en een luisterend oor”. ‘Kijken wat de mogelijkheden zijn in plaats van op voorhand nee zeggen is ons uitgangspunt’, vertelt Gon.

Wat doen zij?

De gasterij is een uniek, kleinschalig gastenverblijf en heeft als doel mensen op adem te laten komen tijdens (of na) een intensieve tijd waarin er bijvoorbeeld sprake was van rouw, overspannenheid, mantelzorg, relatieproblemen enz.

Daarnaast staat de gasterij open voor mensen die al langere tijd leven van een minimuminkomen.Gasten betalen naar draagkracht. De gastvrouw en –heer bieden hun een luisterend oor als u even uw hart wilt luchten.

In de viering zal er iets over de gasterij verteld worden, een power point gepresenteerd en na afloop kunt u een folder meenemen. Wij zien u graag tijdens ons diaconale viering.

PCI Trinitas 

Nieuwe dirigente en organiste voor kinderkoor 'De Breezangers'

Dinsdag 17 oktober jl waren wij met zo’n 40 ouders bij elkaar in de Petrus & Pauluskerk te Den Helder. De werkgroepen van onze hele regio hadden de ouders van kinderen die de Eerste Heilige Communie of het heilig Vormsel komend jaar kunnen ontvangen uitgenodigd.

Het was heel fijn om te zien dat iedereen hier gehoor aan had gegeven en de moeite had genomen om naar Den Helder af te reizen. De avond begon met een woord van welkom door pastoor Ivan. Daarna spraken Claudia en Maria Tintinago over hoe zij het geloof in hun leven beleven en hoe ze het geloof aan de kinderen doorgeven.

Toen was het tijd voor koffie/thee met gebakje, we vierden meteen de verjaardag van pastoor Ivan! Daarna ging de groep uiteen en kreeg iedereen een uitleg over de projecten EHC en heilig Vormsel. Wij mogen ons in onze regio gelukkig prijzen met ouders die inzien dat ze de enorm waardevolle schat – die ons geloof is – door willen geven aan hun kinderen.

Wij mogen ons in onze regio gelukkig prijzen met vrouwen die zich inzetten om kinderen voor te bereiden op deze sacramenten. Wij mogen ons in onze regio gelukkig prijzen met onze priester en kapelaan en diaken en talrijke vrijwilligers die zich inzetten voor het rijk van God. Dank aan allen die deze avond mogelijk maakten. Anita Bakker

Vieringen in de Kerstperiode

19-12-2017     19.30 uur    Kerstconcert Encore! - Christmas with Encore! & Friends

22-12-2017       8.30 uur    St. Janschool - Kerstviering in de kerk

22-12-2017     10.00 uur    Kerstviering in de Carrousel

24-12-2017     17.00 uur    Kerstavond Familieviering - m.m.v. Kinderkoor de Breezangers

24-12-2017     20.00 uur    Nachtmis - m.m.v. KoorBisNis

25-12-2017     10.30 uur    Hoogmis Kerstfeest - m.m.v. Encore!

25-12-2017     15.00 uur    Levende Kerststal - m.m.v. vele kinderen, een echte baby en echte dieren

31-12-2017     19.00 uur    Oudejaarsavondviering - m.m.v. Dameskoor St. Jan

   5-1-2018      10.00 uur    Driekoningenviering in de Carrousel

   6-1-2018      19.00 uur    Driekoningen, familieviering - m.m.v. Kinderkoor de Breezangers

Iedereen is van harte welkom!!

Bisschop nodigt gelovigen uit voor bedevaart Assisi

Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te gaan.

Bus of vliegtuig
Er komt een busreis en een vliegreis. Tijdens de bedevaart zal er een aantal gezamenlijke vieringen zijn. Voor jongeren en tieners is er een apart programma. Ook voor jonge gezinnen is er een specifiek aanbod. Iedereen is welkom, van jong tot oud, kerkelijk of minder kerkelijk betrokken.
Busreis:     zaterdag 28 april t/m zondag 6 mei 2018
Vliegreis:  maandag 30 april t/m zaterdag 5 mei 2018

Ambassadeurs
Voor deze bedevaart zoekt het bisdom enthousiaste ambassadeurs die de bedevaart in de eigen parochie willen promoten. Als ambassadeur bent u de contactpersoon voor het bisdom en voor uw parochie. In september zijn er informatiebijeenkomsten voor ambassadeurs waar het laatste nieuws over de bedevaart zal worden bekendgemaakt, zoals het programma en praktische reisinformatie.

Voor de bedevaart zijn ook reisleiders en gidsen nodig. Kennis over Assisi en ervaring als reisleider is niet direct vereist. Vooraf krijgen reisleiders en gidsen een training, waarbij ze van alle informatie worden voorzien. Opgeven kan via onderstaande contactgegevens.

Mgr. Punt en Mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op een reis tussen tijd en eeuwigheid die u en uw parochie niet snel zullen vergeten!

Aanmelden en meer info
Wilt u in uw parochie ambassadeur zijn voor deze bedevaart of ziet u een rol als reisleider of gids wel zitten? Meld u aan per e-mail. Voor vragen over de bedevaart kunt u e-mailen of bellen met projectleider Lyanne Blonk.

projectleider Lyanne Blonk
023 - 511 26 36
assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/assisi
facebook.com/bisdombedevaart